Classificacions de la VIII edició de la Cursa (2001)

 
I
N
F
A
N
T
I
L
Infantil Masculí I 
(de 6 a 9 anys)
1er: Marti Binimelis 
2on: Miguel A. Forteza Gaya (Club Atl. Manacor) 
3er: Miguel A. Carrion Barcelo
Infantil Femení I 
(de 6 a 9 anys)
1era: Maria Rosa Riera Riera (Club Atl. Manacor) 
2ona: Lorena Sureda Cantos (Club Atl. Manacor) 
3era: Catalina Matamalas Galmes (Club Atl. Manacor)
Infantil Masculí II 
(de 10 a 12 anys)
1er: Guillem Duran Galletero (Club Atl. Manacor) 
2on: Esteve Femenias (Club A. Simo Ballester) 
3er: Bruno Rubert Femenias (Club Atl. Manacor)
Infantil Femení II 
(de 10 a 12 anys)
1era: Elena Garcia Cacpallo (Club Atl. Manacor) 
2ona: Cristina Gutierrez Oliver (Club Atl. Manacor) 
3era: Catalina Llodra (Club Atl. Manacor)
Infantil Masculí III 
(de 13 a 15 anys)
1er: Antoni Sansaloni (Club Atl. Sant Josep) 
2on: Jaume Munar Matamalas (Club Atl. Manacor) 
3er: Jaume Febrer Munar (Club Atl. Manacor)
Infantil Femení III 
(de 13 a 15 anys)
1era: Nuria Sureda Cantos (Club Atl. Manacor) 
2ona: Maria E. Socias Corto (Club Atl. Manacor) 
3era: Sandra Socias Corto (Club Atl. Manacor)
 
F
È
M
I
N
E
S
Femení
(més de 16 anys)
1era: Bel Duran Caballero
 
 J
U
N
I
O
R
Junior
(de 16 a 18 anys)
1er: Antoni Amengual Valls
2on: Miquel Oliver (Club Atl. Manacor)
3er: Guillem Femenies (Club Atl. Manacor)
 
S
E
N
I
O
R
Senior
(de 19 a 30 anys)
1er: Esteva Barceló (Club Atl. Manacor)
2on: Fernando Ruiz (Club Atl. Manacor)
3er: Mateu Obrador (Club Atl. Manacor)
 
V
E
T
E
R
A
N
S
Veterans
(de 40 a 50 anys)
1er: Antoni Riera (Club Atl. Manacor)
2on: Monserrat Galmés (Club Atl. Manacor)
3er: Antoni Madero (Club Atl. La Salle)
Veterans
(més de 50 anys)
1er: Joan Barceló Prohens (Opel Felanitx)
2on: Sebastià Adrover (Opel Felanitx)
3er: Guillem Barceló (Club Atl. Manacor)
 
Trofeu CAIXA COLONYA al participant de més edat Gabriel Orell (Club Atl. Filipides)
 

A.VV. d'es Convent, es Centre, es Tren i s'Antigor - Manacor - Illes Balears. www.elsmoretons.com