Festes de 1975

 
Des de feia temps, la Comunitat de Dominics venia reclamant les despulles dels que fossin els fundadors del Convent de Manacor, el venerable Julià Font i Roig, Toni Creus i , així com la creu que Mossen March fa fer erigir commemorant la vinguda a Manacor de Sant Vicenç Ferrer.

L'any 1975, coincidint amb el 400 aniversari de la fundació del Convent, es varen traslladar les despulles dels fundadors, que a partir de llavors descansen definitivament dins l'església conventual. Es poden visitar dins la primera capella entrant a ma esquerra, coneguda com la capella "dels fundadors", i que està presidida per un retaule que va ser portat de Palma per presidir l'església una vegada acabada aquesta, a l'espera de la construcció de l'actual retaule.

Igualment, donats els canvis conciliars, es va retirar l'altar on es celebrava la missa donant l'esquena a la gent. En aquests moments va ser substituida per una taula de fusta de forma provisional, mentres no es construís l'actual altar de pedra, en consonància amb l'església.

Les fotos són les de la consagració de l'altar per Monsenyor Teodor Úbeda, bisbe de Mallorca, i el descobriment de la placa sepulcral on descansen les restes dels fundadors pel batle de Manacor, Senyor Pere Galmés.

 

A.VV. d'es Convent, es Centre, es Tren i s'Antigor - Manacor - Illes Balears