Festes de Sant Domingo 1989
Els Músics dels Moretons a la Trobada d'Antics Moretons, al Claustre


La Banda Municipal de Música de Manacor, apunt per tocar Els Moretons al Claustre

A.VV. d'es Convent, es Centre, es Tren i s'Antigor - Manacor - Illes Balears