Festes de Sant Domingo 1996


  Juan Bonet Nadal en el moment del pregó.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.VV. d'es Convent, es Centre, es Tren i s'Antigor - Manacor - Illes Balears