Festes de Sant Domingo 1998El refresc amb la Gent Major


La bendició del Pou del Claustre


A.VV. d'es Convent, es Centre, es Tren i s'Antigor - Manacor - Illes Balears