P R O G R A M A   D ' A C T E S
Programa en PDF
D I U M E N G E ,   1 8    D E   M A I G  
  A les 12:00 h.  
   Repicada de campanes i posada de la bandera al campanar
   Històricament el diumenge abans de l'inici de les festes de Sant Domingo, després de la missa major, es realitzava una repicada de campanes i es col·locava la bandera dominicana al campanar, com a senya de les festes conventuals.
D I M A R T S ,   2 0    D E   M A I G  
  A les 19:00 h. 
   Amollada de coets i posada de banderes.

   
  A les 20:30 h
   Pregó de festes
   A càrrec de Mossèn Francesc Vicens Gomila, antic Vicari de Manacor
   Lloc: Claustre d'es Convent
D I M E C R E S ,   2 1    D E   M A I G  
  A les 21:00 h. 
   Tertúlies de cafè
   Amb Luis Esteban, inspector en cap de la Comissaria de Manacor, i Antoni Sureda Vicens, cap de la Policia Local
   Lloc: Cafetgeria Sa Sínia
D I J O U S ,   2 2    D E   M A I G  
  A les 19:00 h 
   Tridu de Sant Domingo. 
   Celebració de l’Eucaristia a l’Església de Sant Vicenç Ferrer
    
  A les 19:30 h 
   Trobada amb la Gent Major de la Barriada
    
  A les 20:00 h 
   Veinadejada conventera
   Farem tertúlia mentre prenim la fresca dins el Claustre xerrant del Convent
   Lloc: Claustre d'es Convent
D I V E N D R E S ,   2 3    D E   M A I G 
  A les 18:00 h 
   Amollada de coets, sortida dels Moretons, s'Alicorn, els Gegants i els Caparrots. 
   Lloc: Església de Sant Vicenç Ferrer 
   Recorreran els barris de s'Antigor i es Tren, tornant al Convent pel barri d'es Convent
  A les 19:00 h 
   Tridu de Sant Domingo 
   Celebració de l'Eucaristia a l'Església de Sant Vicenç Ferrer. 
    
  A les 21:30 h 
   Sopar popular
   A benefici de la nova vestimenta del gegant i el nou rebosillo de la geganta
   Lloc: Plaça PP. Creus, Font i Roig
   Preu tiquet: 10€
D I S S A B T E ,   2 4    D E   M A I G 
  A les 10:30 h 
   Amollada de coets, sortida dels Moretons, s'Alicorn, els Gegants i els Caparrots. 
   Lloc: Església de Sant Vicenç Ferrer 
   Recorreran Es Centre i la Plaça de ses Verdures 
    
  A les 19:00 h 
   MISSA DE SANT DOMINGO 
   Acte seguit, Processó i ball dels Moretons, amb la participació dels tambors de l'AVV Sa Torre, i Ball dels Moretons acompanyats per músics de la Banda de Música de Manacor. 
   Lloc: Església de Sant Vicenç Ferrer 
    
  A les 20:30 h 
   SOPAR POPULAR DE COMPANYERISME 
   Per col·laborar, podeu entregar les coques des de les 16:00 a les 19:00 hores, al Centre Cultural Font i Roig 
    
  A les 21:30 h 
   Tradicional vetllada de Ball de Bot amb l'Agrupació Sa Torre
   Lloc: Plaça PP. Creus, Font i Roig
D I U M E N G E ,   2 5    D E   M A I G 
  A les 21:00 h 
   Concert de la Banda SMI Santa Cecilia de Son Rapinya (director Germán Guillén) i la Banda de Música de Manacor (director: Eduardo Bernabeu)
   Lloc: Església de Sant Vicens Ferrer

 

Dia 7 de Juny, dins les 
Fires i Festes de Primavera 2014
XIV Trobada de Gegants a Manacor
 
18:00 -  Plantada dels Gegants a la Plaça de Sa Mora 
18:30 -  Cercaviles pels carrers Lleó XIII, Plaça de Sant Jaume, Joan Lliteres i Sa Bassa 
19:30 -  Ballada de tots els Gegants participants a la Plaça de Sa Bassa 

Amb la participació de Colles geganteres de Mallorca i la col·laboració especial dels Al·lots de LlevantP R E G Ó,   a   c à r r e g   d '    M o s s è n   F r a n c e s c   V i c e n sI m a t g e s   d e   l e s   f e s t e s

                            
R e t a l l s   d e   P r e m s a
 


A.VV. d'es Convent, es Centre, es Tren i s'Antigor - Manacor - Illes Balears