Anar a l'índex

El Gegantó de la Colla: Antoni M. Alcover

Tornar enrera  

Registre de sortides
Retalls de premsa


NOTA DE PREMSA:
Presentació del projecte de realització d’un gegant de la figura d’Antoni M. Alcover

A proposta de l’Associació Cultural Sant Domingo, la Delegació de Cultura de l’Ajuntament de Manacor ha envestit la creació de la figura d’un gegantó que commemori Antoni M. Alcover.

La figura de l’il·lustre filòleg estarà construïda amb fibra de vidre i fusta, tendrà una alçada de 2,50 m. i pesarà uns 15 Kg. aproximadament. Tendrà una vestimenta doble, el primer és un vestit de Canonge.Aquesta peça es realitza a partir d’un vestit característic, del qual el Canonge Mn. Jaume Cabrer féu donació a la Institució Alcover idèntic al que Antoni M. Alcover vesteix a les fotografies de l’època. S’usarà per a ocasions protocol·làries. El segon és un vestit de Vicari General que s’usarà per acompanyar altres figures relacionades amb el món de les rondalles.

La Colla gegantera de Sant Domingo serà l’encarregada de portar-lo en sortides de gegants i en ocasions festives amb l’objectiu primordial de difondre la figura d’Antoni M. Alcover.

El pressupost previst per a l’execució del projecte és de 4.780 € més IVA que co-financen la Delegació de Cultura de l’Ajuntament de Manacor (la vestimenta 2.080 €) i l’Associació Cultural Sant Domingo (el gegantó 2.690€). El projecte compta amb l’assessorament i el suport de la Institució Pública Antoni M. Alcover que elaborarà uns punts de llibre informatius i identificatius de la figura del gegant.

Està previst que la figura del gegant de Mossèn Alcover es presenti al públic dins el marc dels actes de la Setmana de Mossèn Alcover 2010, dia 1 de febrer de 2010 com a part de l’acte institucional d’obertura de la Setmana.

La idea d’aquest projecte és a llarg plaç, ja que es preveu que cada any, i en la mesura de les possibilitats, es realitzi un gegantó d'1,90m d’alçada que representi un personatge de les rondalles.

Manacor, desembre de 2009.


Construcció: fibra de vidre i fusta

Alçada: 2,5m

Pes: uns 15 Kg

Vestit: Vestimenta doble, vestit de Canonge (per a ocasions protocolàries) i vestit de vicari general (per acompanyar altres figures relacionades amb el món de les rondalles)

Objectes: Volum del Diccionari, Volum de l'Aplec de Rondalles Mallorquines

Data de bateig: 1 de febrer de 2010
 

Antoni Maria Alcover i Sureda (Manacor, 1862 - Palma, 1932) és una de les personalitats que més ha marcat la història i la cultura de les Illes Balears. Investigador incansable, combinà la carrera filològica amb la de folklorista i fou impulsor d'una gran quantitat d'iniciatives culturals que marcaren la seva època. Entre elles destaca el Primer Congrès Internacional de la Llengua Catalana. Fou una persona polifacètica que combinà els estudis lingüístics amb els històrics i arquitectònics. Fou Vicari General i Canonge Magistral de la Seu de Mallorca. Dugué a terme una extraordinària activitat periodística i epistolar. És autor del Diccionari català-valencià-balear, juntament amb Francesc de Borja Moll i de l'Aplec de Rondalles Mallorquines.


Vestit de Canonge

Vestit de Capellà


R e t a l l s   d e   P r e m s a

Diari de Balears, 10 de desembre de 2009: Mossèn Alcover torna als carrers de Manacor
Diari de Mallorca, 10 de desembre de 2009: Mossèn Alcover tendrá su propio 'gegantó' para el próximo mes de febrero
Cent per Cent no. 351, 11/12/2009: Mossèn Alcover passejarà amb l’Alicorn i els gegants pels carrers de Manacor
Diari de Mallorca, 2/2/2010: Mossèn Alcover se consolida como referente cultural y se abre al turismo y la fiesta
Cent per Cent no. 359, 8/2/2010: La seu de la Institució Mossèn Alcover obre les portes després de la reforma


A.VV. d'es Convent, es Centre, es Tren i s'Antigor - Manacor - Illes Balears