Bon dia
A.V.V. D’ES CONVENT, ES CENTRE,
ES TREN I S’ANTIGOR
DESEMBRE DE 2001
BUTLLETÍ NÚMERO 12
 
ELS FRARES SE N'HAN ANAT PERÒ EL CONVENT RENEIX
 
El convent vibra malgrat que els frares se n’hagin anat. Mots ens demanaven què passaria el dia que els frares partissin de Manacor. El passat dia 6 d’octubre, amb motiu de la festa de la Mare de Déu del Roser, els manacorins poguérem veure una església conventual plena de gent. Feia molts d’anys que no gaudíem d’una festa com aquesta. La darrera comunitat de frares tancà les portes del convent baix el pretexta de falta de vocacions. El que és cert es que, hi hagi o no una manca de joves que ingressin a l’ordre, han tancat el convent de Manacor per obrir-ne un a Palma. A pesar que l’Ordre Dominicana hagi optat per deixar Manacor i anar a Palma, si qualque dia tornen de segur que seran ben rebuts.
 

ELS GEGANT HAN ESTAT A SA POBLA; EL DEPARTAMENT DE CULTURA NO VOL COL·LABORAR

Com ja sabeu, els nostres gegants han començat a fer sortides arreu de Mallorca: s’estan realitzant trobades de gegants com la que es va fer a Manacor el passat mes de maig, i la nostra Associació acudeix a elles per tal de col·laborar amb les festes dels restes del pobles de Mallorca i, d’aquesta manera, poder celebrar la trobada a Manacor sense cap cost econòmic per a les arques de l’Ajuntament.
 
El funcionament és el següent: els Ajuntaments intercanvien els gegants de forma gratuïta, les colles de gegants hi acudeixen com a intercanvi i no es cobra res. A la trobada que es celebrà a Manacor l’Ajuntament pagà a cada gegant 40.000 ptes al no tenir cap colla per realitzar l’intercanvi.
 
Davant aquest fet la nostra Associació va proposar al departament de cultura que les nostres gegant acudissin en representació de Manacor, i d’aquesta manera es produiria l’intercanvi i la propera trobada a Manacor seria gratuïta, sense cap cost per part de l’Ajuntament.
 
La Senyora Delegada de Cultura manifestà al nostre President que s’estima més pagar que deixar la trobada en mans de la nostra Associació, ja que segons ella la nostra Associació no te capacitat d’organitzar actes.
 
Ja ho veis amics; CULTURA DESPILFARRA ELS NOSTRES DOBLERS, PER TANT ENS VEIM EN LA NECESSITAT DE DIR: SENYORA DELEGADA, DEIXI LA CADIRA I VAGI-SE’N A CASA SEVA.
 
 
HA COMENÇAT LA RESTAURACIÓ DEL CLAUSTRE

Des de la fundació de l’Associació venim reivindicant la restauració del Claustre. Els primers dies de novembre hem pogut veure con ja ha començat la restauració. Podem veure que les obres van a bon ritme. Per primera vegada un batlle de Manacor ha seguit les gestions fetes pel seu predecessor; les gestions fetes per na Catalina Sureda respecte a la restauració han estat seguides per l’actual batlle, Miquel Riera, i el resultat final ha estat el començament de la restauració. Només ens queda esperar el final de les obres i gaudir definitivament d’aquest marc tant estimat per tots.
 
 
LA PÀGINA D’INTERNET
 
Al mes de juny l’Associació va obrir una pàgina a intenet dedicada als moretons: www.elsmoretons.com. Aquest espai de la nostra Associació dintre del món d’avui es va renovant dia a dia per tal de poder difondre els nostres moretons i tot allò que fa referència clara de la nostra barriada. Dins la pàgina podeu trobar els butlletins atraçats que treu l’Associació, informació sobre els gegants, un breu recorregut pels monuments de la nostra barriada, informació sobre la cursa popular “Pujada a s’Ermita”, …
 
 
LA TEULADA DE L’ESGLÉSIA DEL CONVENT
 
Mossèn Rafel Umbert ha visitat, juntament amb l’arquitecte del bisbat de Mallorca, la teulada de l’església del convent. El motiu és el mal estat en que es troba. S’està estudiant quina és la solució per poder reparar-la. L’Associació ha manifestat al custo del convent, Mossèn Umbert, la nostra disposició per ajudar en la mesura que poguem. És d’agrair tant al Rector com als Capellans del Dolors tot allò que fan pel Convent; la seva dedicació fa que el Convent comenci a ressorgir novament.
 
 

Al darrer butlletí us demanaven que diguesiu noms pel nostres gegants; els noms que de moment han arribat a la Junta Directiva son:  
  
    ES GEGANT DE SA ROCA  
    SA GIGANTA DES CASTELLET  

    TOFOL  
    JUANANAINA  
  
    DOMINGO  
    CATALINA  
  
    VICENÇ  
    MARGALIDA

Seguiu enviant-ne, i llavors, entre tots,
triarem els que més ens agradim
 
 

 
FESTES DELS REIS 2002
 
Manacor va cresquent i consolidant-se com a capital de comarca del llevant mallorquí. Des d’aquest punt de vista, la Comissió de Reis està treballant per tal de que comencem a tenir la Cavalcada d’una capital de comarca. La inversió que ha exigit dita comissió a l’Ajuntament és farà en dos anys. Per enguany ronda els 2.000.000 de pessetes (uns 12.020€) i consisteix en la compra de tres plataformes, una per cada Rei, pensades per donar una millor explendor als personatges que any rera any ens visiten.
 
Els reis arribaran en cavall a la Residència Municipal el dia 5 de gener a les 18’00 hores, visitaran els residents i es dirigiran a la Plaça de Sa Mora per començar la cavalcada fins arribar a la Plaça des Mercat (Plaça Ramon Llull) amb les carrosses, D’allà es dirigiran a l’Església dels Dolors per adorar al Nin Jesús. Finalment faran la salutació a la Plaça Ramon Llull.
 
Una vegada acabat l’acte es dirigiran a tres punts en concret per repartir els regals:
    Rei Melciòn  Plaça de Santa Catalina
    Rei Gaspar  Plaça Cardenal Pou
    Rei Baltasar  Església de Sant Pau
 
D’aquesta manera el que es pretén és unir les distintes barriades que componen el nostre estimat Manacor.
 
 
E L E C C I O N S   A   L A   J U N T A   D I R E C T I V A
 
En compliment dels Estatuts de l’ASSOCIACIÓ DE VEÏNATS D’ES CONVENT, ES CENTRE , ES TREN I S’ANTIGOR, es convoca a tots els socis a l’Assemblea General que tindrà lloc el proper  dimecres 23 de Gener de 2.002, a les    en primera convocatòria i a les 21:00 hores en segona al Centre Cultural Font i Roig.
 
ORDRE DEL DIA:
 
    1º-  eleccions a la Junta Directiva
 
La presentació de candidatures finalitza el dia  a les   hores al local social.
 
Manacor,  8 de novembre de 2.001
 
El President.
 
 
FESTES DE SANT ANTONI 2002
 
Com ja és habitual, per les festes de Sant Antoni la nostra Associació farà un fogueró a la Plaça de s’Antigor.
 
Com sempre, hi haurà botifarró, llengonissa i sangria per a tothom.
 
        US HI ESPERAM A TOTS !
 
 
QUOTA ANUAL
 
Les quotes corresponent a l’Associació de Veinats per a l’any 2002 es posen al cobrament. Els preu són els de sempre:
    - Individual: 1000 ptes
    - Familiar: 1500 ptes.
 
Solament cal dir que els rebut ja vendran en €uros:
    - Individual: 6 euros
    - Familiar: 9 euros


A.VV. d'es Convent, es Centre, es Tren i s'Antigor - Manacor - Illes Balears