S A L U T A C I Ó   d e l   P r e s i d e n t   d e   l ' A s s o c i a c i ó   d e   V e ï n a t s
   Benvolguts veïnats i amics: 

   Tenc l'honor de presentar-vos, en nom meu i en el de la Junta Directiva de l'Associació, el programa de les festes de Sant Domingo 2005. 

   A l'hora de preparar el programa festiu, sempre hem intentat mantenir les tradicions arrelades al Convent, malgrat ja faci 4 anys que la Comunitat de Dominics abandonés Manacor. Des de la Junta de l'Associació creim que tenim un deure de mantenir les tradicions arrelades a la nostra barriada, unes tradicions que son històriques, i volem assumir aquesta responsabilitat. 

   Aquest any, els Morentons no faran el tradicional ball a l'interior del claustre, ja que, com de tots és sabut, està en obres; unes obres, que han estat reivindicades per tots i que en gran satisfacció veiem com es van desenvolupant. Només ens resta esperar com aquest claustre es converteix amb el centre neuràlgic de la nostra cultura manacorina, un espai per a activitats literàries, musicals, i fins i tot teatrals: el Centre Cultural Sant Vicenç Ferrer. 

   El proper dia 4 de juny, i dins el marc de les Fires i Festes de Primavera, els Gegants de Sant Domingo duran a terme l'acta d'agermanament amb els gegants de Sant Salvador de Guardiola, a la vegada que es presentarà un gegantó que acompanyarà als gegants a les sortides que des de fa uns anys venen realitzant. 

   Una societat no es pot oblidar de les seves tradicions, ja que si les oblida, renega de les seves arrels. Per això, per no negar les nostres arrels vos anim a participar i que al  mateix temps convideu a les vostres amistats a venir a festa, a venir a les festes de Sant Domingo d'enguany.  
 

Antoni Oliver Perelló
President
 
S A L U T A C I Ó  d e l   R e c t o r   d e   l a   P a r r ò q u i a   d e l s   D o l o r s
   El cor del Convent, el cor del nostre estimat temple de Sant Vicenç Ferrer, batega i pren aire mitjançant tres vies que jo pens que el sostenen i l'aguanten: 

   La primera és l'estimació immensa que un bon grapat de persones, especialment els voluntaris, li demostren amb el seu esforç per a mantenir-lo obert, net, orejat, i amb l'oferiment de la possibilitat diària de pregar a la acollidora capella del Roser i fins i tot, gràcies al generós gest de D. Llorenç Bonnin, de celebrar-hi algun dia l'Eucaristia. Mentre hi hagi persones que estimin el Convent i ho demostrin amb fets, aquest viurà i serà referent i memòria per a les pròximes generacions. 

   La segona és l'estima cada vegada més creixent que li ret al nostre Convent el món de la cultura quan fa ús del seu espai per a les expressions culturals de tot tipus. L'espai d'aquest temple ofereix tot un seguit de condicions acústiques que garanteixen una bona recepció a l'hora de realitzar concerts o altres manifestacions artístiques i a la vegada ajuda a la contemplació de la bellesa de les seves parets i retaules a tots els assistents. 

   I la tercera, que és la que ens ocupa especialment en aquesta salutació, és la celebració de les festes. Octubre i maig. La Mare de Déu del Roser i Sant Domingo. Dos pilars, estratègicament situats al llarg de l'any, que marquen les fites i donen sentit a les celebracions eucarístiques dominicals. Dues festes que recorden els Pares Dominics. Dues festes que ajuden a conservar viva la memòria de tota una història de treball i dedicació per part d'una Congregació que tant i tant va fer per a la nostra Ciutat de Manacor. Dues festes. Dues solemnes celebracions. Dues participades processons. Ambdues amb el seu caire peculiar, però sempre viscut. 

   Desig amb tot el meu cor que el cor del nostre Convent no deixi mai de bategar. He parlat de tres vies de respiració. Però, entre tots, n'haurem de cercar més. 

   Des d'aquest programa vos convid a participar i viure la festa de Sant Domingo. No hi podem faltar. Hem de conservar viva la memòria d'aquesta festa que amb tant d'esplendor es va celebrar en èpoques anteriors. Hem de col·laborar amb el nostre esforç i amb la nostra presència amb tots els organitzadors que amb tanta il·lusió tiren del carro oferint-nos els diferents actes que configuren aquestes festes. 

   Per la meva part, vos convid especialment al Tríduo preparatori i a la solemne celebració i processó del dissabte, dia 21 de maig a les 20 h. 

   Bones festes i per a molts d'anys. 
  

Rafel Umbert
Rector dels Dolors
 

P R O G R A M A   D ' A C T E S
D I M E C R E S ,   1 8   D E   M A I G  
  A les 19:00 h. 
   Repicada de campanes, amollada de coets i posada de banderes. 
    
  A les 20:30 h 
   Pregó de festes 
   Pregoner: Josep L. García Mallada 

   Lloc: Centre Cultural Font i Roig

D I J O U S ,   1 9   D E   M A I G 
  A les 20:00 h 
   Tríduo de Sant Domingo. 
   Celebració de l'Eucaristia a l'església de Sant Vicenç Ferrer 
    
  A les 21:00 h 
   Demostració de pastisseria, a càrreg de FORN CA'N BERNABÉ 
   Lloc: Centre Cultural Font i Roig
D I V E N D R E S ,   2 0   D E   M A I G 
  A les 18:00 h 
   Repicada de campanes, amollada de coets, sortida dels Moretons, s'Alicorn, els Gegants i els Caparrots. 
   Lloc: Església de Sant Vicenç Ferrer 
   Recorreran els barris de s'Antigor i es Tren, tornant al Convent pel barri d'es Convent
  A les 20:00 h 
   Tríduo de Sant Domingo 
   Celebració de l'Eucaristia a l'Església de Sant Vicenç Ferrer. 
    
  A les 20:30 h 
   Trobada amb la Gent Major de la barriada 
    
D I S S A B T E ,   2 1   D E   M A I G 
  A les 9:30 h 
   Repicada de campanes, amollada de coets, sortida dels Moretons, s'Alicorn, els Gegants i els Caparrots. 
   Lloc: Església de Sant Vicenç Ferrer 
   Recorreran Es Centre i la Plaça de ses Verdures 
    
  A les 16:00h 
   3r Torneig Infantil d'Escacs "Sant Domingo" 
   Amb la col·laboració de "CLUB ESCACS MANACOR" 
   Lloc: Claustre d'es Convent 
   Programa apart. 
    
  A les 20:00 h 
   MISSA DE SANT DOMINGO 
   Acte seguit, Processó i ball dels Moretons, acompanyats de la Banda de Música de Manacor. 
   Lloc: Església de Sant Vicenç Ferrer 
    
  A les 21:00 h 
   SOPAR POPULAR DE COMPANYERISME 
   Per col·laborar, podeu entregar les coques des de les 16:00 a les 19:00 hores, al Centre Cultural Font i Roig 
    
  A les 22:00 h 
D I U M E N G E ,   2 2   D E   M A I G 
 
 

Dia 4 de juny, dins les 
Fires i Festes de Primavera 2005
V Trobada de Gegants a Manacor
 
18:00 -  Plantada dels Gegants a la Plaça de Sa Mora 
18:30 -  Cercaviles pels carrers Lleó XIII, Plaça de Sant Jaume, Joan Lliteres i Sa Bassa 
19:30 -  Acte institucional d'Agermanament dels Gegants de Sant Domingo amb els Gegants de Sant Salvador de Guardiola (Barcelona) 
20:00 -  Ballada de tots els Gegants participants a la Plaça de Sa Bassa 

Colles convidades: 
 

Mallorca: 
  - Alaró 
  - Calvià 
  - Consell Insular de Mallorca 
  - Inca 
  - Llucmajor 
  - Muro 
  - Palma 
  - Sa Pobla 
  - Sóller
Catalunya: 
  - El Prat de Llobregat 
  - Navarcles 
  - Sant Salvador de Guardiola 
  - Vilassar de Dalt
 
 
 
P R E G Ó ,   a   c à r r e g   d e   J o s e p    L .   G a r c í a   M a l l a d a
Bon vespre veïnats i veinades:  

I dic veïnats i veïnades i no he volgut dir no més conventers i conventeres perquè sense voler fem omissió dels veïnats del Centre, del Tren i als de S'Antigor. Però ¿Com les hem de dir a aquests?  

Si als del Convent les diem conventers, als del Tren ¿les hem de dir treners i treneres -a mi me sona ferotge- o les hem de dir ferroviaris? I que me direu dels veïnats del centre?, Els hem de dir Centrers i Centreres? Es un afusellament del Diccionari del nostre Mossèn Alcover. I no hem parlem si les diem centristes, perquè aquesta paraula té un tuf polític que no es pot amb ella. Per la mateixa raó hauríem de dir antigorés i antigoreres als veïnats de s'Antigor, o ¿ els hem de dir antiquaris i antiquàries? Si Mossèn Alcover no aixecava el cap, serà el nostre veïnat filòleg Montserrat Marit qui s'en cuidaria d'estirarnos les orelles. 

Fora jocs de paraules, siau tots benvinguts a aquest acte de començament de les festes de Sant de Domingo de la nostres barriades des centre de Manacor. 

Agraeixo sincerament la invitació de l'Associació, però no sé que han vist en mi, que som foraster per els quatre costats, en el sentit col·loquial de la paraula i conventer empeltat des dels darrers anys seixanta, quant vaig venir a Manacor amb la meva dona felanitxera també pels quatre costats i els meus tres fills, per començar una nova experiència com Agent de la Companyia Asseguradora Finisterre, aleshores especialitzada amb assegurances de defunció. 

El nostre primer establiment ho vàrem intentar posar al primer pis de la finca des Silianos, al cap de cantó Plaça Weyler-El Palau, devora l'Església dels Dolors, que aleshores hi havia la centraleta de la Companyia Telefónica baix l'hostal i restaurant de can Jacint. Però quant els propietaris saberen quina era l'empresa sol·licitant ens donaren la gran portada i nosaltres, aleshores joves i novells a Manacor, amb la cua baixa i com a pollets banyats partiren més aviat que depressa. 

Tocarem després a la porta de ca ses germanes Fullanes al carrer Major- cantonada Pl. Convent -(son pare encara era viu)- i signarem el contracte de lloguer, però després d' haver aclarit amb tota mena de detalls que l'activitat que desenvoluparíem seria exclusivament administrativa. Fa pocs dies que na Catalina ens va deixar i allá on sia la convidem a les festes perquè espiritualment ens acompanyi.  

Aquell nostre humil començament professional a la Plaça del Convent va contar amb la ajuda impagable que durà molts d'anys de la família Vidal/Andreu. Na Joaneta, després de quasi trenta cinc anys encara es amb nosaltres, amb la fidelitat pròpia de la família. I també s'en ha afegit n'Angelita, membre de la directiva de l'Associació. Però ja se'n han anat el seu pare Joan, la trompeta daurada manacorina dels anys cinquanta i seixanta i el seu germà Miquel, el màgic de la bateria de les nits estiuenques i inoblidables de Cala Millor. Joan, Miquel, allà on sigueu, rebeu el sincer agraïment per la vostra fidelitat a la casa i pel vostres anys conventers. Sigueu amb nosaltres amb l'esperit i ompliu de joia amb la música que sabíeu fer tan bé, aquestes festes de Sant Domingo com ho féreu en vida omplint de ritme i també de romanticisme aquelles enyorades nits de verbenes manacorines  

Aquest localet des Convent, avui ocupat per l'Ajuntament, no tenia bany, per la qual cosa sempre que havíem de fer les nostres necessitats físiques ens anàvem a can Marit i per deferència preníem un cafè que aleshores valia un duro. Els clients i visitants més habituals de l'oficina feien la broma dient: "en aquesta casa anar a. . . al bany et costa un duro".  

Fins que ens posaren el telèfon, que aleshores s'estorbaven tres o quatre mesos, anàvem també a can Marit a telefonar. Dins aquest interval d'incomunicació, un dia vingué a l'oficina correguent de quatres i tota alterada na Margalida de can Marit: "Pep, han telefonat al bar que hi ha un mort i no vull que telefonin a ca nostra per aqueixes coses." Li vaig contestar dient.li que es tractava d'un període de transició fins que ens posessin el telèfon i que nosaltres no havíem donat el seu número de telèfon a ningú i que els familiars del difunt havien telefonat perquè coneixien la seva proximitat amb l'oficina  

Dues eren les feines que hi havia a fer: calmar els nervis de na Margalida de Can Marit i enfrontar la commoció dels familiars del difunt que prou tenien amb la pèrdua del ser estimat com per no trobar el número de telèfon de l'asseguradora a la llista. 

Eren els anys de la llibrerieta de ca sa Viudeta, madó Catalina Truyols també al carrer Major, allà on anàvem a comprar el material d'oficina i a mig dia s'omplia dels nins que sortien truiosos del Col·legi de les Monges Franciscanes per comprar "chuches", llapis i esborradors, que havien perdut o les havien pres, tots enrevoltant aquella dona que tota soleta les atenia i despatxava amb la paciència pròpia del Sant Job. 

Aleshores havien tomat l'antic edifici de la Banca March i feren el nou, on en Pedro Lliteres, la família dels mobles Riera i jo mateix fórem els compradors de les primeres vivendes i aparcaments del nou Edifici. Amb l'interès i diligència pròpia dels nous compradors intentarem constituir la comunitat de propietaris. Avui, quasi trenta anys després, malgrat l'harmonia i relacions de bon veïnatge, encara no ho hem aconseguit.  

Els anys del pare Manolo i del Pare Emiliano, que batià la meva primera néta varen ésser els anys del començament d'un nova etapa per a la Comunitat Parroquial del Convent, aleshores anomenada Parròquia de Sant Josep, esqueix juntament amb Crist Rei de la macroparròquia del Dolors, amb el nom emportat de la petita Església de les Avingudes. 

Però la darrera època daurada del Convent coincidí amb el naixement a aquesta Parròquia del col·lectiu Casal de la Pau, que començà el seu camí al mil nou-cents vuitanta set i que segueix actualment amb les seves tasques educatives i d'aprofundiment en la fe. Nasqué com el grup d'esplai infantil i juvenil depenent de la Parròquia de Sant Josep i es reunien al carrer José López, 66 on tenia la seva seu. Més tard el seu àmbit social s'estengué també a l'acolliment dins el grup de nins i joves amb disminucions psíquiques.  

Gràcies a l'empenta del Pare Dominic Toni Miró el Casal de la Pau desenvolupà durant aquesta etapa del frares Dominics a Manacor no només la tasca específica de l'oci infantil sinó el que era més important de l'educació per la Pau. Han estat més de cinc cents nins i nines, adolescents i joves de Manacor, ampliant.se després als adults, els que han passat pel Casal de la Pau creant grups de pregària, reflexió i debat i sobre tot, d'acció social, que han marcat tota una època a la nostra ciutat. 

El Casal de la Pau organitzava anualment una popular marxa per la Pau i participava activament en les celebracions litúrgiques del Convent i d'una manera especial a la missa dominical, animant la litúrgia amb les lectures, cants, l'administració de l'eucaristia i amb tots els preparatius que tot allò duu, si es vol fer dignament. I cada any el Casal de la Pau organitzava per aquestes festes de Sant Domingo jocs infantils que en principi es feren a la plaça dels Pares Creus, Font i Roig i després davant l'Església del Convent. Crec que molt de vosaltres ho recordareu. 

La solemnitat arribava als cim a les celebracions de Nadal i Pasqua. Aleshores sonava l'orgue, joia del Convent que no hem sabut valorar amb justícia. Jo mateix ho vaig tocar moltes vegades i tinc un molt agradable record del seu só majestuós, vibrant, solemne i potent.. Al glòria de la Vigília Pasqual i a la Missa del Diumenge de Pasqua tronava l'orgue amb tot el seu trompeteig omplint de decibels l'Església del Convent i d'emoció el cor tots els conventers.  

A la meitat dels anys noranta es va fer la darrera restauració de l'orgue. Com totes les restauracions d'orgues antics, el seu cost fou elevat, però, com sempre sol passar, la inversió en l'instrument no es veu continuada amb la lògica inversió amb l'organista. L'orgue que no es toca, pateix el deterioro conseqüent i amb el temps es converteix en simple moble de museu i si es vol tornar tocar, s'ha de tornar restaurar. Tant de bo que reneixi entre nosaltres la sensibilitat musical necessària perquè torni l'orgue del Convent a l'esplendor que mereix la categoria i solera d'aquest instrument. 

Eren els anys dels primers intents de restauració de l'Ermita, propietat de la Comunitat del Convent de Dominics de Manacor, tal com figura al Registre de la Propietat, comprada i pagada, i per tant en ple domini, al Pare també dominic Llorenç Caldentey (de can Ladaria). Allà d'alt El Casal de la Pau organitzà i dirigí cinc campaments d'estiu amb els al·lots, nins i adolescents de l'esplai des de l'any 1992 fins al 1996, ambdós inclosos. Tots ells es desenvoluparen de formes distintes. Els dels anys 92 i 93 foren campaments d'estiu normals amb els al·lots de l'esplai, però el de 1994 fou un camp de treball internacional, amb participants de França, Itàlia, Alemanys i altres indrets. El de l'any 95 també fou camp de treball però d'àmbit nacional amb joves peninsulars de distintes comunitats autònomes. Es restauraren les parets esbaldregades de l'ermita vella i altres parets i murs de contenció del puig; es va tancar amb barreres l'accés al recinte i a l'Església , es construïren dutxes, sembraren arbres i es va fer néta la cisterna que era plena de brutor fins a dalt. També es va construir una cuina totalment nova. Tot es va fer sense subvencions oficials, amb l'esforç físic dels membres del Casal de la Pau i simpatitzants. 

Hem de ressaltar aquí també l'ajuda econòmica de molts de conventers, com la família Fiol i d'altres persones particulars. Amb motiu d'aquesta moguda es va crear l'Associació d'amics de L'Ermita que contribuïren molt eficaçment amb pagaments mensuals al finançament d'aquella obra. Avui l'Ermita es troba a un estat de deplorable abandono: un vertadera llàstima que el nostre fervor conventer no fou capaç de convèncer a l'estimada Comunitat Dominicana de que, abans d'anarse'n, ens diguessin que volien fer amb l'ermita. El Canonge manacorí Don Jaume Cabrer al programa de Televisió Manacor Sal i Llum ha emplaçat a la Comunitat Dominicana perquè donin l'ermita al poble de Manacor. Els Dominics s'han anat, però l'Ermita de Santa Llucia es aquí, a vuit-cents metres del cas urbà de Manacor i abandonada, fins quant? 

També d'aquella època, principis dels anys noranta, es la restauració d'aquest local, batiat com a Centre Cultural Font i Roig. Jo mateix vaig tenir l'honor d'inaugurar-lo amb un concert de piano. Va ésser el començament d'una sèrie de conferències i actes culturals que ompliren el calendari dels primers anys: passaren per aquest local els millors teòlegs de l'ordre dominicana: record que el manacorí Pare Sebastià Fuster pronuncià un conferència sobre el sacerdoci de la dona, amb atrevida defensa de la seva possibilitat perquè no havia fonaments teològics que ho impedissin, però sempre amb el respecte a l'autoritat de Roma. D'aquell temps fou la construcció dins el Convent d'un racó de pregària que convidava als frares molt profundament a la reflexió i al recolliment. També pertany a aquesta època el nou l'enrajolat de l'Església amb l'estampament dels escuts de l'orde Dominicana. 

Vull aquest moment i des d'aquí recordar aquells conventers que l'any passat eren amb nosaltres però que ja ens han deixat, com l'impenitent pelegrí Pedro "Marc", històric conventer, amb el que ja no ens toparem sempre seguit pels carrers de Manacor; la ja anomenada Catalina Fullana, l'estimat prevere que visqué amb nosaltres els darrers anys Don Mateu Galmés i d'altres veïnats que, per no anomenar-los a tots son menys importants, ja han passat a millor vida. Vagi per ells la més sentida memòria perquè preguin pels que rebem el do de poder gaudir un any més d'aquestes festes. 

Tot això forma part de la Història recent del Convent. Però hem vingut aquí per anunciar el començament de les festes d'enguany: Triduo de Sant Domingo, la demostració de Can Bernabé, Moretons, s'Alicorn, els Gegants i Caparrots; campanes, coets i torneig d'escacs; Missa, sopar, ball de bot i Banda Municipal Ens cal gaudir dels actes organitzats perquè tots ells ens faran viure moments de joia, oblidar les penes i els problemes diaris i, com es diu avui, carregar les piles per un any més. Però també es important la participació com a reconeixement a la tasca d'organització dels responsables de l'Associació, sempre silenciosa i a vegades poc reconeguda.  

Els actes programats son dignes de la vostra atenció. Anem tots a les festes de Sant Domingo. Oblidem la caixa beneita, que ens menja el "coco" a petits i grans. Botem del sofà enclotat i que el bot arribi fins a la plaça dels Pares Creus, Font i Roig i es canviï per els bots de mateixes, jotes i boleros del ric repertori musical mallorquí, que millorarà la nostra salut corporal i espiritual i també la vida social de l'estimada ciutat de Manacor. 

Convidem expressament a tots els veïnats. Però ¿A quins hem de convidar particularment? 

A la Parròquia dels Dolors, responsable de l'Església del Convent i al seu capdavanter Rafel Umbert que, pujant de categoria, se'n va de Vicari General, perquè visqui aquestes festes com el seu acomiadament de Manacor amb el nostre agraïment més sincer per la tasca feta al Convent i a Manacor. Coherentment també hem de donar la benvinguda anticipada i per segona vegada a Manacor, al seu substitut D. Andreu Genovart, amb la petició expressa de que impulsi fins a la seva finalització i amb el coratge necessari la restauració de la teulada de l'Església. 

A l'Associació Cultural s'Agrícola i el seu president conventer i bon amic Joan Andreu: ja que van embalats o disparats amb les seves festes perquè no s'aturin i les enganxin amb les nostres i facem entre tots una alegria comú. 

A la Banca March, perquè deixi les obres de remodelació de les oficines centrals per un parell de dies i s'afegeixi a la festa del ball de bot del seus veïnats, i si ens ajuda econòmicament encara botarem més amunt. 

Convidem també expressa i finalment al més Il·lustre dels nostres veïnats del Convent: l'Ajuntament de Manacor. Govern i oposició: deixeu les baralles i doneu-vos una aferrada forta ballant junts els boleros. A més també vos permetrem que deixeu els papers damunt la taula com ho feus sovint, per estar amb nosaltres aquestes festes, però amb la condició que les torneu agafar en haver acabat i d'una manera especial en agafeu un de paper i no l'amolleu: la restauració, amb l'Administració que correspongui, de la nineta dels nostres ulls, la joia de l'arquitectura de Manacor, mai suficientment valorada, l'admiració de propis i externs, l'esglai dels nostres turistes: la restauració integra i total del nostre Claustre del Convent. 

Anem tots a les festes. 

Visca Manacor. 

Visquin es Convent i es Claustre, visca Sant Domingo, 

Visquin els veïnats del Convent, des Centre, des Tren i de s'Antigor. 

Molts d'anys.

 
 
C o n c e r t   d e   l a   B a n d a   M u n i c i p a l   d e   M ú s i c a   d e   M a n a c o r
Programa del concert: 
 
  F e s t e s   d e   S a n t   D o m i n g o   2 0 0 5 
 
Concert
 
Banda Municipal de Música de Manacor
- Director: Miquel Bauçà - 
 
Programa

    Pepita Greus    (Pascual Pérez Choví)

    La leyenda del beso -intermedi-    (Soutullo y Vert)

    Tannhäuser -cor de peregrins-    (Richard Wagner)

    Porgy and Bess -highlights-    (George Gershwin)

    Reflections on this time    (Ted Huggens)
       1. The Exciting New Harmony Band
       2. Blue Air
       3. Fugue A' La Mode

    I do it for you    (Bryan Adams)

    Second American Folk Rapsody    (Clare Grundman)
 

 


 
R e t a l l s   d e   P r e m s a

   Diari de Balears, 21/05/2005

   Diario de Mallorca, 21/05/2005

   Última Hora, 21/05/2005A.VV. d'es Convent, es Centre, es Tren i s'Antigor - Manacor - Illes Balears